Privacy & Cookie Policy

Deze verklaring werd het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Deze privacyverklaring heeft als doel u op de hoogte te brengen van het privacybeleid bij CarCoating. Met deze verklaring willen wij tegemoetkomen aan de nood om transparant en duidelijk te communiceren over hoe persoonlijke gegevens door ons verwerkt worden. Concreet lichten wij u graag in over welke gegevens wij bijhouden, hoe lang wij deze bijhouden en wat wij met de gegevens doen. Wij lichtten bovendien graag toe over welke rechten u beschikt, en wie of hoe u ons kan contacteren hieromtrent.

In grote lijnen verzamelen wij doorgaans enkel persoonlijke gegevens (naam, adres, etc.) die wij inwinnen ten einde onze verkopen en diensten na verkoop te kunnen uitvoeren en promoten. Dit kan soms louter administratief zijn, soms met commerciële doeleinden. Wij verbinden ons er toe deze gegevens nooit te delen met derden, met uitzondering van eventuele opslag in (externe) cloud-omgevingen of indien wij een partner inschakelen voor het versturen van mails of post. In die gevallen worden uw gegevens enkel gedeeld onder stricte voorwaarden, zodoende uw privacy blijvend te beschermen. Uiteraard hebt u steeds het recht deze gegevens in te kijken, te bewerken of te verwijderen.

 

OP WIE IS DEZE VERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze verklaring werd opgesteld voor Car Coating BV.
Mechelsesteenweg 521, 2830 Willebroek BTW BE 0824 973 320

Deze verklaring geld voor de hele organisatie, alle communicatie- of administratietools (alle websites, sociale media, CRM, project management, CMS, etc.) van de organisatie en tevens op elke medewerker, bestuurder en/of personeelslid.

Let wel, voor sommige delen van de communicatie of administratie maken we gebruik van externe partners, hierbij kan ook hun privacy verklaring van toepassing zijn.

 

WIE KAN IK CONTACTEREN, EN HOE?

Alle vragen i.v.m. uw privacy worden behandeld door de door ons aangestelde zogeheten “data protection officer”.

Data protection officer: Aldwin De Neeff
Telefonisch via: +32 (0)3 866 43 16
Per mail via: info@carcoating.be

 

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ ONZE ORGANISATIE.

Wij verzamelen gegevens voor de goede werking van onze organisatie. Dat kan zeer praktisch zijn (bvb. voor het versturen van correspondentie), administratief (bvb. boekhouding) of promotioneel (wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief).

Logischerwijs, wanneer u een reservatie via onze website plaatst, een aankoop doet of een optie neemt in een van onze vestigingen, contact neem via het contactformulier of u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig.

 
WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Afhankelijk van de grondslag en het doel, gaat het doorgaans om volgende gegevens:

  • Uw persoonlijke gegevens: Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en)
  • Uw contactgegevens: Postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
  • Eventuele bedrijfsgegevens: postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail, fax, BTW-nummer en/of ondernemingsnummer

In het geval van een aankoop in onze vestigingen, zeker wanneer er een financiëring mee gemoeid is, nemen wij een digitale scan van (de inhoud van) uw identiteitskaart. Hierdoor hebben we toegang tot identificatie gegevens zoals uw kaartnuller en rijksregister nummer. Die gegevens hebben wij wettelijk gezien nodig om de aankoop of aanvraag tot financiëring af te ronden.

Via onze website verzamelen wij tevens ook deels geanonimiseerde gegevens, zoals IP adressen of browsergegevens. Deze gebruikersstatistieken wenden wij aan om onze websites te monitoren en verbeteren. Voor het verzamelen van deze gegevens maken we tevens gebruik van een externe partner gespecialiseerd in het verwerken en verzamelen van bezoekers statistieken.

 

WAAROM VERZAMELEN WE GEGEVENS?

Wij leggen u graag uit met welke redenen, grondslagen of doeleinden wij uw gegevens verwerken.

• Voor algemene communicatie; Wanneer u interesse toont in een van onze wagens, of wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens opslaan in onze databank. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden, maar ook de nodige opvolging te voorzien.

• Voor een aankoop, verkoop of optie; Kortom wanneer onze producten (wagens) of diensten worden afgenomen hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig om deze administratief tot een goed einde. Wij zijn tevens enorm trots op onze dienst na verkoop, maar om die ten gronde uit te voeren moeten wij u hierover kunnen bereiken. Wij verzamelen gegevens deze gegevens ook voor de goede werking van onze organisatie. Dit stelt ons in staat te voldoen aan alle administratieve noden die binnen onze relatie van toepassing zijn zoals onder andere het opstellen van offertes en facturen.

• Voor uw gebruiksgemak; Onze websites maken gebruik van cookies (zie lager) en analyseren hoe onze bezoekers gebruik maken van onze site. Deze gegevens worden gebruikt om onze websites te optimaliseren. U kan op onze website tevens er voor kiezen een account aan te maken. Dit stelt u in staat een wagen in optie te nemen op afstand.  

• Voor (zelf)promotie; Op tijd en stond sturen wij promotionele nieuwsbrieven uit om ons bedrijf, onze rechtstreekse partners, wagens en diensten aan te prijzen. U kan zich steeds uitschrijven uit onze mailinglijst door de link op de nieuwsbrief te gebruiken, of door gebruik te maken van uw recht op wijziging van gegevens zoals later beschreven in dit document.

• Voor (commerciële) acties; Wanneer u deelneemt aan een actie (bijvoorbeeld een weggeefactie of wedstrijd), dienen wij te beschikken over uw contactgegevens, onder andere om de uiteindelijke winnaar te kunnen contacteren.

Bij bovenstaande lijst maken wij graag de aanvulling dat wij gegevens moeten opslaan…

  • bij een verkoopovereenkomst, zowel fysiek als digitaal;
  • in functie van een gerechtvaardigd belang voor ons bedrijf;
  • na een specifiek ontvangen toestemming;
  • of bij een wettelijke verplichting.
 
 
HOE BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij werken voor de opslag van uw persoonlijke gegevens met een gecentraliseerd CRM pakket. Dit werd in samenwerking met een technische partner op maat van onze organisatie ontwikkeld, en staat op een lokale server geïnstalleerd. Uw gegevens worden steeds verwerkt via een versleutelde verbinding, en opgeslagen in beveiligde databanken.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Enkel de bevoegde personen van onze organisatie hebben toegang tot deze gegevens, en onderschrijven steeds de intenties van de organisatie aangaande het beschermen van uw privacy. Zij mogen dus deze gegevens uiteraard niet kopiëren, doorgeven of gebruiken voor eigen doeleinden.

Alle persoonsgegevens worden op een aannemelijke termijn verwijderd uit onze databanken. Wanneer wij uw gegevens opslaan na de aankoop van uw wagen, houden wij deze gegevens bij voor zolang het aanneembaar is dat onze diensten na verkoop nog van toepassing zijn op uw voertuig. U kan zich echter uiteraard op verzoek laten verwijderen.

 

WAT MET COOKIES?

Onze websites maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst), deels om onze bezoekers te analyseren, deels voor uw gebruiksgemak.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u (en anderen) de website gebruikt. Deze informatie wordt verwerkt om zo onze websites te kunnen optimaliseren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige of alle functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Voor sommige diensten van externen dienen wij tevens bijkomende cookies op onze websites te activeren. Diensten die wij kunnen gebruiken zijn CRM-pakketten, sociale media, bezoekers statistieken, vacature services, advertenties en streaming video. Wij werken daarvoor samen met externe derde partijen zoals, maar niet gelimiteerd tot, Facebook, Twitter, YouTube, Google (Plus, Maps, Analytics, Adwords), Bing, AddThis, …

 
UW, EN ONZE RECHTEN.

Aangezien het gaat om uw privacy, beschikt u ten allen tijde over het recht tot inzage, rechtzetting of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kan u ons telefonisch of via mail contacteren waarbij wij er ons toe verbinden uw aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken.

Het is ons recht de gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals eerder beschreven, en uw gegevens te delen met derden, maar dan uitsluitend in de eerder toegelichtte uitzonderingen. Diensten van externen die wij kunnen gebruiken zijn mailsoftware, cloud-opslag, CRM-pakketten, sociale media, bezoekers statistieken, vacature services, advertenties en streaming video. Voor meer informatie over de wijze waarop deze partijen omgaan met privacy dient u hun privacy voorwaarden te lezen.

Tevens, wanneer bevoegde instanties uw gegevens bij ons opvragen, zullen we daaraan gevolg (moeten) geven.

Deze privacyverklaring is een verbinding van onze organisatie naar u toe. Wanneer u met ons samenwerkt, onze website gebruikt of informatie
deelt via onze communicatiekanalen, achten we dat u deze verklaring gelezen heeft, en akkoord gaat met de bepalingen die erin staan. Indien
dit niet is, dient u dit tijdig te communiceren, en behouden wij het recht geen zakelijke relatie met u aan te gaan.